Stan na 19.02.2013:

Zbliżam się do szczęśliwego finału. Obie powieści: „Spowiednik rzeczy” i „Wszystkie nieba”, będą wydane w formie ebooków. Wydawcą jest „Koobe” z Krakowa. Ważne, że nie wyklucza to wydania ich w formie papierowej, a może pomóc marketingowo w zaistnieniu na rynku. W każdym razie cieszę się, że przestaną przepełniać mi szufladę. Kończymy korektę.

Back to Top